آخرین اخبار
💢توجه ویژه به امر مهارت آموزی نیروی کار اصل تحقق شعار سال
مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکلدار و گره گشائی و تسهیل امور آنان برای صیانت از نیروی کار، حفظ فرصتهای شغلی و توسعه اشتغال نیروی کار جدید با توسعه آموزش های مهارتی در بنگاه های اقتصادی از اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

کریم یاوری در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: حسب دستور دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته پشتیبانی از تولید با محوریت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و کمیته مانع زدائی با محوریت دبیر هیات امناء سازمان ها و صندوقها برای تحقق منویات مقام معظم رهبری تشکیل شده است. 
وی هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را در جهت تحقق شعار سال حائز اهمیت دانست و بیان کرد : یکی از راههای تحقق شعار سال توجه ویژه به امر مهارت آموزی و آموزشهای فنی و حرفه ای نیروی کار است.
یاوری با بیان اینکه نیروی کار با دانش و مهارت کافی و داشتن حرفه و تخصص لازم می تواند کمک موثری در پشتیبانی امر تولید قلمداد شود،تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری  سازمان آموزش فنی و حرفه ای آماده است تا نیروی کار مورد نیاز بنگاههای اقتصادی کشور را با سهل ترین شیوه ممکن و با  روشهای نوین ارائه آموزش های مهارتی و حرفه ای آموزش دهد.
مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تامین تسهیلات ارزان و آسان که به سهولت در اختیار سرمایه گذاران و کارآفرینان و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی قرار گیرد، در جهت تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود:توجه به بیمه، بازنشستگی و درمان نیروی کار و مشمول از جمله تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئولان کمیته های پشتیبانی و مانع زدایی می باشد.
یاوری خاطرنشان کرد: بر حسب دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسهیل گری در امر ایجاد بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی، مانع زدائی از روند تولید و کارآفرینی و سهولت در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر کار و تولید و توجه جدی به رفع موانع از پیش پای تولیدکنندگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران از برنامه های کاربردی وزارت تعاون در سال جاری است.
مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکلدار و گره گشائی و تسهیل امور آنان برای صیانت از نیروی کار، حفظ فرصتهای شغلی و توسعه اشتغال نیروی کار جدید از دیگر اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
یاوری تصریح کرد: در استان بوشهر طی سال 99 با تشکیل 64 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با همت و تدبیر استاندار و اعضاء کارگروه، 708 پرونده مطروح و طی 832 مصوبه مشکلات واحدهای مشکلدار استان بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/GvfsQI
بالا