آخرین اخبار
نشاني:
شمال: مازندران، بابلسر، بلوار طالقانی، جنب پارک شهرداری
جنوب: بوشهر، بلوار شهدای نیروی دریایی، روبروی مسجد النبی (ص)
تلفن: 01135336947- 07791090156
دورنگار: 02189774214-01135333223
تلفنخانه: 09211487009-09021487009
صندوق پستي: 1647-48175
ایمیل : daryaaknar@gmail.com
وب سایت : www.daryaaknar.ir
بالا