آخرین اخبار
💢میزان حوادث کشور در سال ۹۹
سرپرست دفتر مدیریت خطر بلایا در وزارت بهداشت با اشاره به مهمترین حوادث ترافیکی و غیرترافیکی سال ۹۹ و آمار مرتبط با آن، گفت: بر اساس آمار، ایران جزو کشور‌های بلاخیز و جزو ده کشور اول از نظر جمعیت تحت تأثیر مخاطرات است.

بر این اساس مدیریت خطر بلایا به جای مدیریت بلایا با رویکرد پیش فعال و تأکید بر آمادگی و پیشگیری باید در دستور کار قرار بگیرد.
 آقای دکتر محمد اسماعیل مطلق مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به گزارش مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت طی ده ماه اول سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: طی این مدت ۱۹ هزار و ۲۳۵ حادثه در کشور به ثبت رسیده که ۷۴ درصد آن‌ها ترافیکی و ۲۶ درصد غیرترافیکی بوده است، البته این آمار تنها موارد ثبت شده بوده و تعداد زیادی از این حوادث در کشور ثبت نمی‌شود.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/ic3vL7
بالا