آخرین اخبار
💢امیری خراسانی: به دنبال ایجاد ایستگاه بازی های بومی و محلی هستیم
رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی گفت: توسعه و احیا بازی‌های بومی و محلی در دستور کار است و ایجاد ایستگاه این بازی‌ها در امکان عمومی یکی از اولویت‌ها به شمار می رود.

«محمدتقی امیری‌خراسانی»  ضمن تشریح برنامه فدراسیون برای چهار سال آینده اظهارداشت:‌ یکی از مهمترین اقدامات فدراسیون در دوره‌های گذشته و اکنون برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی و ورزشی بود که در مناطق مختلف برگزار شد. امسال به خاطر شرایط سخت کرونایی این امکان فراهم نبود اما به دنبال آن هستیم به صورت نمادین این جشنواره‌ها را برگزار کنیم. همچنین با کمک اداره کل ورزش استان‌ها در مناطق سفید نیز جشنواره برگزار می‌شود. این جشنواره‌ها یکی از مهمترین راهکارهای ترویج بازی‌های بومی و محلی در سطح کشور است. 

رییس فدراسیون ورزش روستایی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد دبیرخانه بازی‌های بومی و محلی در فدراسیون گفت: این جشنواره با نظر تمام کارشناسان بازی‌های مختلف اقدام به ثبت و ترویج بازی‌های بومی و محلی خواهد کرد. همچنین در این جشنواره به دنبال آن هستیم تا بتوانیم بازی‌های ثبت شده را اجرایی کنیم. باید بازی های بومی و محلی را مانند خیلی از ورزش‌ها در سطح جامعه گسترش دهیم تا مردم با آنها احساس بیگانگی نکنند. 

امیری خراسانی راهکار گسترش این بازی‌ها را در چند کار اعلام کرد و گفت: یکی از این کارها ایجاد ایستگاه های بازی بومی و محلی است که باید با همکاری شهرداری و سایر نهادها در مناطق پرجمعیت ایجاد شود. در صورت ایجاد این ایستگاه مردم به جذابیت و هیجان این بازی‌ها پی خواهند برد. یکی دیگر از راهکارها ترویج بازی‌ها در المپیادهایی است که در بین اقشاری مانند دانش‌آموزان، دانشجویان، نظامیان و کارگران برگزار می‌شود. به دنبال آن هستیم که با تربیت مربی و مدرس بتوانیم تعامل لازم با فدراسیون‌های مربوطه را داشته باشیم. البته تقویم آن بازی ها در دست ما نیست اما اگر فدراسیون‌های خاص اعلام نیاز کنند ما همکاری لازم را در زمینه‌های مختلف به عمل خواهیم آورد.

وی با بیان اینکه بخشی از برنامه این فدراسیون به تربیت ورزشکاران در روستا برخواهد گشت عنوان کرد: زمانی که از ورزش روستایی و برنامه توسعه بازی‌های بومی و محلی سخن به میان می‌آید تنها یک قشر خاص هدف نیست بلکه زنان و مردان مورد توجه قرار خواهند گرفت. در روستا به دنبال تربیت مربیان خاص هستیم تا بتوانیم بیش از اکنون شاهد قهرمانانی این مناطق در سطح اول ورزش کشور باشیم. در این زمینه به دنبال ایجاد زمین‌های فوتبال و فوتسال با چمن‌های مصنوعی هستیم.

امیری خراسانی در پایان تصریح کرد: اقدامات خوبی در زمینه توسعه خانه‌های ورزش روستایی انجام شده اما در چند سال گذشته اختیار این خانه ها از فدراسیون گرفته شده و وزارت ورزش متولی آن است.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/UJneAZ
بالا