آخرین اخبار
💢تصویب طرح نظارت کارآمد در کمیسیون فرهنگی
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح مدل مفهومی نظارت کارآمد در کمیسیون فرهنگی خبر داد.

آقای غلامرضا منتظری در تشریح دستور کار روز گذشته (سه شنبه) کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع نشست کمیسیون فرهنگی بررسی و رسیدگی به طرح مدل مفهومی نظارت موثر کمیسیون فرهنگی بود؛ این طرح از سوی جشنواره شهید مدرس به عنوان طرح نمونه انتخاب شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید و اعضا با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: براساس این طرح یک نایب رئیس کمیسیون باید مسئولیت امر نظارت را برعهده بگیرد که با موافقت اعضای کمیسیون بنده برای این کار انتخاب شدم. همچنین نایب رئیس دیگر نیز مسئول ساماندهی کمیته‌های تخصصی کمیسیون را برعهده دارد.

آقای منتظری همچنین گفت: محور بعدی این جلسه بحث و بررسی در خصوص مدل کارآمدی کمیته‌های کمیسیون تخصصی بود که جزییات نظارت بر روی آن تصویب و مقرر شد که نشست بعدی کمیسیون فرهنگی در مورد پیوند این طرح با کمیته‌های تخصصی باشد.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/tm3Aqa
بالا