آخرین اخبار
دغدغه ها و مطالبات اصناف بایستی بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد
با فراگیر شدن شیوع ویروس منحوس کرونا، گستردگی مسائل و مشکلات به حدی می رسد که مقدمه ی فراموشی بخش عظیمی از ارکان جامعه را فراهم می آورد. یکی از بخش های اصلی و جدایی ناپذیر جامعه اصناف متعدد می باشند که در این بحران خسارات جبران ناپذیری متحمل شدند، رکود اقتصاد، تعطیلی های مفرط، بدهکاری و مسائل جانبی در حدی عظیم گریبانگیر ایشان گشت، علی الخصوص کسبه ی شریف و بازاریان شهر بوشهر که در ماه‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا و وضعیت قرمز شهر خسارت های سنگینی به ایشان وارد شده و مدیریت خسارات ایشان بایستی بصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. تقریبا تامین اکثریت نیازهای مردم شهر از طریق اصناف صورت می گیرد و نظر به اینکه مدیریت شهری همواره بایستی پشتیبانی و حمایت از ارکان را در دستور کار قرار دهد، و از آنجایی که اصناف به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور نقش مهمی در راستای اشتغال زایی و تولید دارد و بی شک حمایت از آنها می تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر باشد، دغدغه ها و مطالبات اصناف باید از سوی مسئولان

به ویژه بخشی از آن به شهرداری‌ها مرتبط می شود مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

نگرشی دیگری که به این موضوع می توانیم داشته باشیم، این است که با انتخاب اعضایی قوی و کارآمد از دل نهادهای جامعه مدنی برآمده در انتخابات پیش روی شورای شهر بوشهر، در شکل گیری مدیریت شهری دلسوز و مطالبه گر تاثیر بسزایی داشته و به تبع آن فاز جدیدی از مدیریت شهری را برای شهرداری بوشهر متصور شویم که دغدغه مند و کارآمد باشد.

سهیلا سلطانی 

سردبیر نشریه دریاکنار

 

 

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/GQcup0
بالا