آخرین اخبار
شوخی شوخی، با مطبوعات هم شوخی
یکی از مواردی که التهاب خانواده مطبوعات را در روزهای گذشته افزایش داد، مصوباتی بود که هیأت وزیران در قالب آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ابلاغ کردند، که از جمله مهمترین مفاد این مصوبه می‌توان به بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت. که بر اساس ماده ۱۳ این تصویب نامه، دستگاه‌های مشمول سامانه مکلفند با انجام معاملات در بستر این سامانه، از انجام معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب کنند و مدعی شدند مطابق بررسی‌های انجام شده بهره برداری از قابلیت تجهیز اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیکی (اسناد پیشنهاد پاکت‌های ب و ج) برای امور اجرایی و نظارتی و نیز حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی، منجر به حذف حدود یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه

حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل‌ و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

همچنین، طبق ماده ۱۴ این تصویب نامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود. بر اساس برآوردهای که ارائه دادند در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینه‌های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پیش بینی می‌گردد حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت پذیرد. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، حداقل یک هفته در فرآیند زمانی چاپ آگهی مشتمل بر تکمیل فرم درخواست آگهی و تکمیل مدارک آگهی و نیز ارسال درخواست و اخذ تأییدیه و مجوزهای لازم تا درج دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار صرفه جویی می‌گردد.

حال نقدی که می توان به این اعاهای صورت گرفته داشت این است که چرا نماینده ای از مطبوعاتی ها در این مصوبه مهم حضور نداشت، مگر می شود یک هیاتی خودشان ببُرند، خودشان هم بدوزند و نظر ذی نفعان را جویا نشوند.

اگر مبنای فعالیت صورت گرفته، نابودی نشریات است، پس چرا در قالب صرفه جویی عنوان می شود و صراحت در گفتار بعنوان جایگزین انتخاب نمی شود، دولتی که از ابتدای حضور فشارهای متعددی بر عرصه رسانه داشته، حال با مصوبه ای خود نوشته تیشه بر ریشه مطبوعات کشوری می زند و کتمان واقعیت را از اهم واجبات می داند.

مطبوعاتی هایی که سالهای متوالی به حداقل ها قناعت نموده، هر گونه تخریبی بر جان و دل پذیرفتند، آیا رواست چنین برخوردهایی؟ وقتی که یک مجموعه ای برای بازوان روشنگری جمعی حداقلِ ارزش قایل نباشد و پای بر گلوی ایشان نهاده و آنان را به سمت نابودی رهنمون می شود چه توقعی می توان داشت که رضایت جمعی را در دستور کار قرار دهد؟

به هر حال امید آن می رود مصوبات اخیر شوخیِ انتخاباتی باشد و ابطال آن در دستور کار قرار گیرد (امیدواریم)

 

گفتنی است مسئولین ذی ربط نسبت به این مهم واکنشهایی داشته اند من جمله: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با برنامه «پیگیری» شبکه خبر تاکید کردند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اصلاح این مصوبه تا حصول نتیجه پیگیری های لازم را به عمل می آورد.

یا خانه مطبوعات استان همدان در بیانیه ای از استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان خواسته  که ضمن پیگیری این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب برای رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات، اجازه ندهند در این روزها خبرنگاران و اهالی رسانه دوران پرتلاطم‌تری را تجربه کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.

 

خلاصه این حرف و حدیث ها زیاد، مهم فعالیتی ارزنده می باشد که مسئولین ذی ربط بایستی در دستور کار قرار دهند. 

 

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/dEJkOz
بالا