آخرین اخبار
💢فرزند آبدان و افتخاری آفرینی دیگر
سرکار خانم مهندس هانیه دانش، فرزند ابراهیم (دانشجوی ارشد آمار ریاضیات دانشگاه شیراز)

ز شهر آبدان  شهرستان دیر ، استان بوشهر، در بیست و پنجمین  المپیاد علمی دانشجویان سراسر کشور ،.(۱۳۹۹) موفق به کسب *رتبه دوازده* در *رشته آمار ریاضیات* گردیدند.
برایت از بهترین دوستدار خالق هستی ، بهترینها را  آرزو مندم 

الهی به امید تو 
آبدان دانش

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/ixM5rL
بالا