آخرین اخبار
یاد باد آن روزگاران یاد باد (بندر گناوه در یک چشم انداز)
گناوه بر ساحل خليج فارس ميان بوشهر و ديلم به فاصله 18كيلومتري شرق خور امام حسن واقع شده است.شهر كنوني گناوه در جنوب گناوه قديم بنا گرديده است و گناوه قديم در يك نيم دايره در جانب شمال شهر كنوني بر گناوه فعلي محيط مي باشدمساحت شهرستان گناوه حدود 240000 هکتار می باشد ومرکز آن بندر گناوه است که در فاصله 140 کیلومتری بندر بوشهر قرار گرفته است. بندر گناوه 110 کیلومتر مرز آبی از قدیمی ترین بنادر کشور به حساب می آید.

موقعیت ریاضی : بندر گناوه در محدوده مختصات جغرافيايي50دقيقه تا 8درجه تا 50دقيقه و 53 درجه طول شرقي(نسبت به نصف النهار مبدا )و29 دقيقه و10درجه تا 29دقيقه و 44درجه عرض شمالي نسبت به خط استوا مي باشد.

موقعیت نسبی: راه اصلی بوشهر به خوزستان از مرکز این استان می گذرد.شهرستان دیلم در شمال آن، شهرستان بوشهر ودشتستان درجنوب وخلیج فارس در مغرب و استان کهگیلویه وبویر احمد در شرق آن قرار دارد. ناهمواریها: شهرستان گناوه از دو بخش ساحلی و کوهستانی تشکیل شده است.مهمترین ارتفاعات این شهرستان دنباله ارتفاعات زاگرس است.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/0euhl2
بالا