آخرین اخبار
💢177592هکتار از عرصه های ملی استان به عنوان مناطق چهارگانه به اداره کل محیط زیست تحویل داده شد
غلامرضا منتظری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در تشریح اهداف و اهمیت این اقدام بیان داشتند: به دلیل گستردگی مناطق جنگلی، مرتعی، بیابانی، کوهستانی تحت اختیار و مدیریت این اداره کل و باستناد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید، قسمت هایی از اکوسیستم های طبیعی و منحصربفرد استان در قالب مناطق چهارگانه محیط زیست تحت مدیریت و حفاظت آن سازمان قرار می گیرد.

مهندس منتظری در ادامه افزودند: امروز 6 منطقه تحت عناوین منطقه حفاظت شده مند، منطقه حفاظت شده حله، منطقه حفاظت شده کوه بیرمی، پارک ملی دریایی دیر- نخیلو، پارک ملی دریایی نایبند و اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده می شود تا اقدامات حفاظتی و مدیریتی قانونی در آنها اعمال شود.
  فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز تاکید کردند: به منظور اجرای بهتر وظایف قانونی و نظارتی و کنترل تصرفات در عرصه مناطق چهارگانه، نقشه این مناطق از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تحویل گرفته شده تا با هم افزایی و اقدامات مشترک سازمانی به حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی پرداخته شود.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/8Nqh6U
بالا