گلچینی از فرهیختگان عرصه اطلاع رسانی بوده که در توسعه آگاهی عمومی ایفای نقش می نمایند
اخبار فوری
آخرین اخبار
حمید رضا مجریان مطلق - افشاگری

با سلام و آرزوی توفیق روزافزون یکی از رسالتهای رسانه تولید محتواست و از جمله تولید محتوا، تولید و انتقال اخبار، تحلیل ها و نتیجه گیری هایی هست که از آن خبر برای عموم مردم ایجاد می نماید تا جامعه هدف را از پیامدهای ِخوب یا بد آن باخبر سازد. پر واضح هست که انتشار اخبار دستگیری متخلفان/ مجرمین در دستگاه‌های اجرایی کشور از اهم اخبار روز خواهد بود، بنابراین انتظار می رود رسانه بدون ملاحظه و در نظر گرفتن منفعت گروهی یا تشکیلاتی، حداقل در چنین مواردی که اثبات مجرمیت فرد یا افراد ثابت شده و قرار محکومیت نیز برایشان صادر شده، نسبت به انتشار اخبار کامل با ذکر مشخصات و هویت محکومین و جزئیات جرم، به رسالت خطیر خود عمل نماید تا از منظر تنبه و تذکر سایر افراد جامعه از فکر و خیال چنین افعالی در آینده نیز دوری کنند و این مصداق کامل امر به معروف و نهی از منکر است.