آخرین اخبار
💢کسب رتبه برتر دامپزشکی استان بوشهر در حوزه بهداشتی و پیشگیری
اداره کل دامپزشکی استان بوشهر حائز رتبه برتر در حوزه بهداشتی و پیشگیری در سطح کشور شد.

 معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با ارسال نامه ای اداره کل دامپزشکی استان بوشهر را (به همراه دو استان دیگر) به عنوان اداره برتر در حوزه بهداشتی و پیشگیری معرفی کرد.

لازم به ذکر است طبق ارزیابی و نظر خواهی انجام شده علاوه بر اداره کل دامپزشکی استان بوشهر ، ادارات کل دامپزشکی استانهای البرز و گلستان نیز حائز این رتبه شدند.

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/zKlq81
بالا