آخرین اخبار
اعتراضات بالا گرفت؛ فرماندار جم ورود کند/ یا کار اجباری یا غیبت و اخراج

طی یک تصمیم غیرکارشناسی شده و خلاف قانون، امور اداری پالایشگاه گاز فجر جم بدون هیچگونه هماهنگی و نظرخواهی از قبل و نیز بدون در نظر گرفتن قراردادکار فعلی بسیاری از کارکنان و ملاحظات قانونی، به طور سلیقه ای و به اجبار نامه جابجایی این افراد را زده و کارکنان را تهدید به غیبت و اخراج کرده است.

این درحالی است که طبق ماده ۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرما نمی تواند بدون رضایت نیروی کار،  اجبار به تغییر و جابجایی محل کار او نماید.

انتظار می رود دکتر احمدپور فرماندار انقلابی جم و اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با فوریت به این ناعدالتی و نارضایتی های پیش آمده ورود کرده و مانع این تصمیم و ظلم آشکار علیه کارکنان بومی پیمانکاری این شرکت شوند.