آخرین اخبار
تعویض معطل مانده کنتور برق پس از 10 ماه!

بنده در تاریخ 25 فروردین 1402 نسبت به پرداخت هزینه تبدیل کنتور تک فاز به سه فاز در شهرستان جم اقدام نمودم. با وجود گذشت 10 ماه از آن تاریخ، متاسفانه تاکنون کنتور من تعویض نشده است.

 

جناب آقای مدیر کل محترم برق استان بوشهر

بنده هر باری که با مدیریت محترم برق شهرستان جم تماس میگیرم با این جمله قشنگ ایشان که کابل نداریم و هفته آینده کابل می آید مواجه می شوم.

جناب آقای مدیر کل آیا بعد از گذشت ۱۰ ماه از این قضیه هنور کابل به شهرستان جم ارسال نشده است؟

اگر کابل ارسال شده است چرا تا کنون کنتور بنده تعویض نگردیده است؟

آیا این کابل هایی که ارسال می شود فقط برای افراد خاص استفاده می شود؟

آیا نظارتی بر مدیریت جم و کنتور بند این اداره توسط استان انجام می شود؟

آیا تکریم ارباب و رجوع در اداره های شما این گونه است؟