آخرین اخبار
"انجمن خبرنگاران و روزنامه نگاران" بزرگترین تشکل رسانه ای استان بوشهر
🎥 رئیسعلی دلواری، افتخار استان بوشهر رئیس‌علی دلواری (۱۲۶۱ – ۱۲۹۴ خورشیدی/ ۱۸۸۲ – ۱۹۱۵ میلادی) مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول بود.
سیراف، گنجینه خلیج فارس خواننده: محسن شریفیان