آخرین اخبار
بهره برداری از سِمَت
-

به نام مقام متعال

بطورکلی بهره برداری به اموری گفته می شود که اطمینانِ تطابق عملکردِ طرح با دستورالعمل و اهداف را به ما می دهد و زمانی که بصورت غیر عادی و خارج از عُرف تحت عنوان یا جایگاهی، منافعی خاص را تامین می کند، بهره برداری از سِمَت نامیده می شود که اکثر مواقع مسائل مادی را پشتیبانی می کند.

یکی از قابلیتهای این معضل اجتماعی، پایداری منحصر به فرد آن می باشد که تحت شرایط معین تا زمانی که کارکرد الزامی خود را داشته باشد و جناح یا گروهی به آن حساس نشوند، ادامه دار می شود.

در حالی که گاها مشاهده گردیده بهره برداری سالم سیستم توسط این نوع بهره برداری مورد تضعیف واقع شده است.

تنها راهکاری که می تواند بر نزولی شدن این نوع بهره برداری  اثر گذار باشد، تحلیل ثمر بخش و مداوم عناصر نظارتی و بازبین  بوده، چرا که تحقیق در یک فعالیت، فرآیند یا اقدام همواره بهترین و اقتصادی ترین روش می باشد که پیامدهای شایسته ای را به همراه دارد.

 

مهران سلطانی نژاد

مدیر مسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/Pc4eCR
بالا