آخرین اخبار


این مجموعه مصور در سیطره افرادی خاص می باشد، این در حالیست که استعدادهای ارزشمندی در سطح استان بوشهر وجود دارند به گوشه چشم این سازمان نیازمندند تا شکوفا شوند.

دکتر مصلح دانشگاه خلیج فارس را به نماد آموزش عالی جنوب کشور مبدل نمود و خاطره باج ندادنش به موسسه عمومی – غیردولتی در اذهان جوانان باقی می ماند

این مهم همواره در اذهان باقی می ماند که دکتر مصلح بعنوان ریاست دانشگاه خلیج فارس (نمادِ آموزش عالی استان)، نه تنها در مقابل این عمل ناشایست ایستادگی کرد بلکه تمام قد دست ایشان را برهمگان آشکار کرد.

طرح ریزی سوداگران پست و مقام برای زیر سوال بردن انتصابات استاندار بوشهر

طرح ریزی کیفی، بواقع بخشی از مدیریت کیفی می باشد که بر تعیین اهداف کیفیت و مشخص کردن فرآیندهای اجرایی لازم در منابع مربوطه جهت برآورده کردن اهداف کیفیت تمرکز دارد
معیار خطرپذیری مدیران جامعه پیش رو مدیران خطر پذیر را به رغم قابلیت های تاثیر گذار کنار می زند و تعامل و اعتماد الزمه را از ایشان سلب می نماید.
بُخوورِ فرهنگ مدیری که جاه و مَنصب گذرای خود را موقعیتی جهت تسویه حساب شخصی می داند، با "بُخوور فرهنگی" امانی بودن آن در وجودش نهفته می شود
تناسب جایگاه یکی از معضلاتی که امروزه بیش از پیش ذهن همگان را درگیر نموده است، انتصاب افراد نامتناسب با جایگاه و به تبع آن بروز مشکلات و موانع متعدد می باشد
ناگفته های اعیونی تنها در یک *موسسه آموزشی عمومی غیردولتی* اتفاق می افتد: بکارگیری وابستگان سببی و نسبی تنی چند از مسئولین ارشد استانی (فعلی و اسبق) بجای کارکنانی که کنار زده شده یا طی فرآیندی مجبور به انصراف از ادامه همکاری گشته اند، صرفا جهت کسب امتیازاتی کاربردی
سمپوزیوم در مستند سازی سمپوزیوم در مستند سازی به تعبیر ساده همان نمک خوردن و نمکدان شکستن می باشد، یعنی الگوبرداران مذکور اصل قدر دانی را زیر پا گذاشته و با برگزاری جلسات متعددِ شبانه روزی بحث و تبادل نظر، بررسی سیر تکوین و تحقق طرح بهره برداری غیر اصولی از واقعیت را در پیش گرفته و با روی هم ریختن دانسته و ندانسته های خود یک فرآیندی را به مرحله اجرا در می آورند، به ساعت نکشیده آن عمل به عکس العمل تبدیل شده و ماهیت ایشان را بر همگان نمایان می کند.