آخرین اخبار


🔖 بصورت کلی *پسا سفر رئیس جمهور در استان بوشهر* به نتایج حاصله از سفر مقام عالی رتبه کشور برای بوشهریان اطلاق می گردد یعنی فرآیندی که چندین ماه مسئولین نهاد ریاست جمهوری و استانی را تمام کمال درگیر خود نموده، چه تبعاتی (+یا-) در پی داشته است.

اندر حکایات نیرنگ زادگان؛ در خفا دستبوسِ سالاریون هستند و در روشنایی بر طبل ضدِ اصلاح طلبی می کوبند.

🔖مطمئنا همگان با حکایت های بسیاری در وصف انسانهای تظاهر گر و نیرنگ کار آشنا هستیم و این مهم معضلی غیر قابل انکار در جامعه می باشد که تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد.

تبعاتِ سنگین برای اظهارنظری نسنجیده در سفر رییس جمهور به بوشهر

🔖هفته گذشته بود که معاون اجرایی رییس جمهور در اظهار نظری *رپورتاژخبری گونه* خبر از برکناری پنج مدیرکل استان در سفر رییس جمهور به بوشهر داد.
نمایندگانِ نامتحد؛ یکی از معضلاتِ اساسی عدم پیشرفت استان بوشهر 🔖پیشرفت و تعالی، ارکان اساسی مورد درخواست مردمان هر استان می باشد و یکی از اقداماتی که برای نیل به این مهم هر چهارسال یکبار رقم می زنند، انتخاب نمایندگانی برای خود جهت حضور در مجلس شورای اسلامی و احقاق حق و حقوق استان می باشد.
مدیریت ارشدِ استان مَشغُل الذمه بوشهریان می باشد 🔖مشغول الذمه بصورت کلی خطاب به فردی که تعهد خود را به جای نیاورده و دین خود را نپرداخته باشد که ذمه ٔ وی مشغول باشد اطلاق می گردد و از اشتغال ذمه (تعهّد یا تکلیفی را عهده دار شدن) می آید که در لفظ عامیانه گاها مُشغُل ذمه تلفظ می شود.
چه خبر از ادعای معاون سیاسی استاندار مبنی بر تغییر 54 مدیر کل در بوشهر قریب یک ماه و نیم پیش بود که معاون سیاسی استاندار اعلام کرد: ۵۴ مدیرکل در دستگاه های دولتی استان بوشهر به زودی تغییر می‌کنند.
پرپر زدن و هوچی گری در مقابل شفاف سازی بصورت کلی هوچیگری  نوعی پرپر زدن و تلاش برای شکست شفاف سازی از راه سفسطه، تهییج و تحریک شنوندگان و جلوگیری از مطرح شدن یا اثر گذاشتن شفافیت صورت گرفته می باشد.
اکثریت قریب اتفاق مسئولین پیام های تبریک و تسلیت انتشاری خود را از دیگران کپی می کنند 🔖یکی از معضلاتی که در نگرش رفتار مدیران با آن مواجهه شدم بدین ترتیب بود که ایشان علاقه وافری به ارائه پیام های تبریک و تسلیت تحت مناسبتهای مختلف می باشند (همچون علاقه ایشان به جلسات و سخنرانی های بی هدف)، اما نکته ای که در اینجا بایستی بدان پرداخته شود عدم توجه ایشان به حق کپی‌رایت می باشد.
با مسئولینی که اعداد و ارقام واهی ارائه می دهند برخورد کنید تا اعتماد جمعی خدشه دار نشود نظارت بر عملکرد مسئولین از جمله مواردی می باشد که همواره مجموعه دریاکنار بدان تاکیدات فراوانی داشته و دارد.
تلنگُرِ دریاکنار این بار سخنی با استاندار جناب استاندار؛ وقتی حضرتعالی در مجموعه عریض و طویل تحت مدیریت خود، حتی از یک نخبه هم در مناصِب معاونت، مشاوری و مدیرکلی بهره نبرده اید چگونه می توانید از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توقع داشته باشید که نخبگان استان بوشهر را به استخدام خود درآورند
بالا