آخرین اخبار
آگهی مناقصه اداره کل بهزیستی استان بوشهر اداره کل بهزیستی استان بوشهر درنظردارد انجام خدمات امور راهبری فوریت های اجتماعی (123) را از طریق مناقصه واگذار نماید.
درج آگهی فراخوان عمومی طراحی المان مجتمع گاز پارس جنوبی درج آگهی فراخوان عمومی طراحی المان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در روزنامه‌های کثیرالانتشار طی دو نوبت انجام شد مجتمع گاز پارس جنوبی به منظور ارتقاء سطح هویت بخشی به این مجموعه بزرگ و راهبردی تولید گاز کشور اقدام به برگزاری فراخوان عمومی طراحی المان نموده است.
آگهی مناقصه اداره کل بهزیستی استان بوشهر اداره کل بهزیستی استان بوشهر درنظردارد انجام خدمات امور حمل و نقل از طریق مناقصه واگذار نماید
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزياب كيفي(فشرده) طرح عمليات اجرايي تكميلي ترميم شاخه اصلي موج شكن بندر صيادي عامري سازمان شيلات ايران، در نظر دارد طرح عمليات اجرايي تكميلي ترميم شاخه اصلي موج شكن بندر صيادي عامري واقع در استان بوشهر را به مبلغ حدود ٦٨٠ ميليارد ريال از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار داراي صلاحيت در رشته آب و داراي حداقل رتبه ٣ واگذار نمايد.
مزایده واگذاری مجموعه تالار دریادلان و مهمانسرای آن مجموعه تالار دریادلان و مهمانسرای مجاور آن واقع در خیابان بهمنی بعد از بانک سپه دریایی با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق با مقررات مربوط به شرایط اختصاصی به صورت اجاره به افرادحقیقی و واجد الشرایط به مدت یک سال واگذار می شود