آخرین اخبار


اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی( اکتشافی، بهره برداری، گواهی کشف) به شماره مزایده 5003003460000001 درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)،به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.

آگهی مزایده اجاره اماکن تجاری مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرک های شهید تندگویان، ۳۷۲ واحدی و استراحتگاه های شیرینو

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اماکن تجاری خود در شهرک های مسکونی شهید تندگویان ۳۷۲ واحدی و استراحتگاه های شیرینو را در قالب مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت اجاره به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مزایده عمومی: فروش اقلام انباری و اموال اسقاطی موجود در انبارهای عسلویه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) در نظر دارد مقدار قابل توجهی از اقلام انباری و اموال اسقاطی موجود در انبارهای عسلویه اعم از ملزومات اداری و کمپ، لوازم برقی مستعمل، ضایعات سوله و غیره را با جمع برآورد کارشناسی به مبلغ 43.930.700.000 ریال به‌شرح زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج ¬شنبه تاریخ 27/02/1403 جهت بازدید حضوری و دریافت اسناد مزایده به دفاتر اداری پشتیبانی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واقع در منطقه عسلویه روبروی فرودگاه قدیم مراجعه نمایند و در‌صورت تمایل می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 12:00 روز ¬شنبه مورخ 29/02/1403 پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته جهت بررسی و ارزیابی به دبیرخانه کمیسیون معاملات این شرکت واقع در تهران، خیابان کامرانیه جنوبی، کوچه پیروز، پلاک 2 ارائه نمایند.
آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم) شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام) در نظر دارد مقدار قابل توجهی از اقلام انباری و اموال اسقاطی موجود در انبارهای عسلویه اعم از ملزومات اداری و کمپ، لوازم برقی مستعمل، ضایعات سوله و غیره را با جمع برآورد کارشناسی به مبلغ 43.930.700.000 ریال به‌شرح زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 08/02/1403 جهت بازدید حضوری و دریافت اسناد مزایده به دفاتر اداری پشتیبانی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، واقع در منطقه عسلویه، روبروی فرودگاه قدیم مراجعه نمایند و در‌صورت تمایل می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 17 روز یک¬شنبه مورخ 09/02/1403 پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته جهت بررسی و ارزیابی به دبیرخانه کمیسیون معاملات این شرکت واقع در تهران ـ خیابان کامرانیه جنوبی ـ کوچه پیروز ـ پلاک 2 ارائه نمایند.
آگهی مناقصه عمومی؛ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حمل و نقل در بهزیستی استان بوشهر اداره کل بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل سال ۱۴۰۳ خود را با شرایط ذیل برگزار نماید.