آخرین اخبار
نتایج جستجوی برچسب : رئیس استاندارد مغولستان
استقبال مغولستان برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران دكتر مهدی اسلام پناه، رييس سازمان ملي استاندارد ایران در دیدار با بیلگون بولدباتار، رئیس استاندارد مغولستان، ایجاد ظرفيت هاي مشترك همكاري ميان دو كشور را مورد تاکید قرار داد.