آخرین اخبار
💢درپی اقدام به انصراف کاندیدای شهرسعدآباد درانتخابات آتی، حجت ذوالفقاری مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر بخش سعدآباد بیانیه ای صادرکرد
هرچه انتخابات پرشورتر و با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه شود اثرات و منافعش برای کشور و مردم بیشتر خواهد بود. *امام خامنه ای*

باپیروزی انقلاب اسلامی ایران وکوتاه نمودن دست استکباروحامیان داخلی آنان درکشور، ماهرروز شاهد فتنه های جدیدی ازسوی معاندین داخلی وخارجی برعلیه ملت عزیزمان هستیم که جهت خنثی نمودن این توطئه ها واقدامات شوم باید چشم وگوش به کانون فرماندهی مقام معظم رهبری مدظله العالی باشیم تاغبارفتنه هارافرونشیند، لذابااتحادوهمدلی درمسیر آرمان‌هاوارزشهای انقلاب اسلامی وباتبعیت ازفرامین مقام معظم رهبری درمقابل فتنه های دشمنان باید ایستادگی نمود. 
درحالی که ملت عزیزماخود را برای مرحله سوم پنجگانه انقلاب یعنی دولت اسلامی رفته رفته آماده میکنندوبه تبع آن مردم قدیمی ترین بخش استان بوشهر مهدتمدن وفرهنگ سعدآباد نیز بمنوال سالهاقبل تاکنون باحضوربپای صندوق های رای به  وظیفه شرعی خودباجان ودل   عمل نموده اند ماشاهد انصراف کاندیدای این شهر درانتخابات آتی هستیم،شهری که کوچه وخیابان های آنهادر١٢دیماه ۵٧ باریخته شدن خون جوانان همین شهر توسط رژیم ستمشاهی رنگین شده واولین شهیدوجانبازان انقلاب استان راتحویل این جامعه داده است  ، شهری که نام آن مزین به مهدتمدن وفرهنگ می باشد، دروصف مشاهیر، قدمت، هنرمندان، نخبه ها، تاریخ سیاسی، اجتماعی وفرهنگی و ورزشی  و.... سعدآباد باید گذشته را خواندوبس ،  لذا این اقدام  برخلاف فرمایشات ورهنمودهای رهبرعزیزمی باشد وبراساس احساساتی که برخواسته از غیرت وتعصب مردم این شهر ودرمقابل آن  بی مهری هاوتبعیض هایی میباشد که  نسبت به این مردم شده است، اقدامی که باعث میگردد مسیرسوء استفاده دشمن را هموار کند ،سوء استفاده ای ازجنس اینکه دشمن بارصدنمودن تحرکات جامعه مشکلات و نارضایتی های  اجتماعی راتبدیل به بحران  سیاسی ودرآخر امنیتی می نمایدو آرامش وامنیت  را ازجامعه سلب میکند. 
دوستان عزیز همشهریان بدانند مشارکت پایین در انتخابات می‌تواند تهدیدهای خارجی را بالفعل کندشرایط فعلی هم که جمهوری اسلامی در معرض انواع تهاجمات فکری و فرهنگی است حضور مردم به صورت گسترده می‌تواند سبب شود که بیگانگان هرگز نتوانند در سرنوشت کشور ما تاثیرگذار باشند. 
 الاایحال اگر این منوال واقدامات  کاندیدای عزیز با درایت امام جمعه محترم شهر روحانیون وبزرگان وپیشکسوتان این شهر علی الخصوص خوداین عزیزان، کمرنگ ومنفعل نگردد باید به عواقب آن براساس بیانات رهبرعزیز درمورخه و١۴٠٠/٢/١٢ دقت کرد که میفرمایند؛ 

انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ است که نباید آن را از دست داد ومردم رادلسرد کرد، مخالفان جمهوری اسلامی نمی خواهند ملت از این امکان استفاده کند. شور انتخاباتی موجب پس زدن دشمن و ارتقای امنیت کشور می شود. هرچه اقبال مردم در انتخابات بیشتر باشد، اثراتش برای کشور و مردم بیشتر می شود.
 وهمچنین اشاره داشته باشم به  مورخه ١٣٨٨/١٢/۶ دردیداری با اعضای محترم مجلس خبرگان که میفرمایند؛ 
یكی از بركات حضور مردم همین است كه وقتی دشمنان نگاه میكنند و می‌بینند كه مردم پشت سر نظام هستند، احساس میكنند كه نمیشود با این نظام معارضه كرد؛ چون با یك ملت نمیشود معارضه كرد.
 
حقیر بعنوان یک شهروندمطالبه گر شهرسعدآباد استدعادارم که کاندیدا درکنارمردم و دعوت مردم به پای صندوق های رای و با بصیرت افزایی جهت انتخاب خوب براساس معیارهاوملاک های یک کاندیدای اصلح  زمینه رابرای تشکیل یک دولت و شورای انقلابی وکارآمد مهیا سازند ودرکنارآن نیز، مردم عزیزولایتمدار شهرم سعدآباد نیز برای رسیدن به مطالبات وخواسته های بحق خود  با عمل به وصایای امام راحل، شهدا، به ابوذر‌هایی رای بدهند که در مدیریت نیز مانند تقوای فردی توانمند باشند.چرا چونکه بدانید ما هرجا یک مدیریّت انقلابیِ فعّالِ پُرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّتهای ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی، و بی‌تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است.

انشاءالله انتظارمیرود که مردم وکاندیدای عزیز جهت  پیگیری مطالبات شهر  از طریق مجاری قانونی توسط نمایندگان محترم  مردم درمجلس شورای اسلامی صورت گیرد و مستحضرباشندکه هر حرکتی که منجربه کمرنگ کردن حضور مردم پای صندوق رای شود برخلاف منافع شهر ،ملت ،نظام اسلامی وفرمایشات رهبر فرزانه انقلاب است به امید برگزاری انتخاباتی پرشوربدور ازهرگونه حواشی.

 حجت ذوالفقاری مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر بخش سعدآباد

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/5PC8aV
بالا