آخرین اخبار
زرین تیم با ماهیت تبلیغاتی
-

به نام مقام متعال

همواره ماهیت وجودی یک گروه یا تیم مبین مسائل پشت پرده آن می باشد، زرین تیم علی الرغم مافیایی بودن از ماهیت تبلیغاتی بهره مند می باشد، یعنی سرکرده گروه یک تبلیغاتچی تمام عیار بوده که با پیش گرفتن این مسیر جایگاه فعلی خود را کسب نموده است.
بواقع پیشنهاد امور تبلیغاتی برای کسب یک  مَنصَب تابع شرایط متعددی مانند: مدت، سطح، اجرا، شرح کار و محصول نهایی می باشد. البته این امکان وجود دارد که شرایط عمومی و خصوصی متعددی نیز چاشنی کار گردند و گاها امکان عدول از راه راست نیز وجود دارد.
اینکه "زرین تیم" تاکنون فعالیتهای خارج از عُرف خود را با ارائه شرایط مشخص و بدون برجای گذاشتن کوچکترین سند و مدرکی عملیاتی نموده اند و طرح ها و برنامه های خود را طبق دستورالعمل های تدوینی خود انجام داده اند، همگی نشات گرفته از هوش کمیته بازنگری این تیم می باشد، غافل از اینکه هیچگاه "ماه پشتِ ابر نمی ماند" و در آینده ای نه چندان دور، این تیمِ منحوس طعمه چنگال نهادهای حراستی و نظارتی گشته و پشت پرده ی وجودی ایشان بر همگان عیان خواهد گشت.

مهران سلطانی نژاد
مدیرمسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/ZgXaI0
بالا