آخرین اخبار
🎥 کلیات مناطق ویژه اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به‌منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است. علاوه بر این در منطقه ویژه اقتصادی پروانه کسب درآمد و تولید با بررسی طرح توجیهی فنی و تخصص شما، راحت‌تر از طی مراحل پرپیچ‌وخم در بیرون صادر می‌شود.
معرفی / پیدایش آموزش پژوهش استان بوشهر گوینده: زنده یاد مهندس فرنود فولادی
بالا