آخرین اخبار
بُخوورِ فرهنگ
مدیری که جاه و مَنصب گذرای خود را موقعیتی جهت تسویه حساب شخصی می داند، با "بُخوور فرهنگی" امانی بودن آن در وجودش نهفته می شود

به نام مقام متعال

در روزگار کرونایی که جهانیان سخت تحت فشار هستند و مبارزه با این ویروس منحوس حرف اول محافل می باشد، اولین توصیه دیگران به مبتلایان کرونا، "بخوور" می باشد، در فرهنگ فارسی معین؛  "بُخوورِ "بخار آب گرم یا داروی جوشانده که برای مرطوب کردن و ضدعفونی کردن هوا مورد استفاده قرار گیرد.

حال حدس زنید دنیا چقدر  زیبا می شد، اگر بُخوور نیز در عرصه فرهنگ پدیدار می شد و همگان بُخوور فرهنگ را به همدیگر توصیه می کردند یعنی فرهنگ انسانها قابلیت ضدعفونی شدن داشت، مدیری که جاه و مَنصب گذرای خود را موقعیتی جهت تسویه حساب شخصی می داند، با "بُخوور فرهنگی" امانی بودن آن در وجودش نهفته می شود، کارمندی که سهل انگاری در امور ارباب رجوع را بازی روزمره خود قرار می دهد، فرهنگِ پیشبرد امور دیگران را با این بُخوور در وجودش نهادینه  می سازد و همه مراتب موجود از یک فرهنگ سازی خاصی برخوردار می گردند، یعنی می شود چنین محیطی پدیدار شود و روزمرگی دچار تحولی عظیم گردد، آری اگر چنین فرآیندی نمایان شود بی تردید "بُخوور فرهنگ"  به حرف اول محافل و مجالس مبدل می گردد.

البته ناگفته نماند که این بُخوور در روزگار فعلی موجود می باشد اما این اذهان ماست که نسبت به آن خاموش می باشند، بدنیست که اندکی روشنفکری را سرلوحه امور قرار دهیم باشد که محیطی شایسته تر از روزگار فعلی پدید آوریم.

 

مهران سلطانی نژاد

مدیرمسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/N8Wk77
بالا